Onderhoud daktuin en sedumdaken

Een groen dak is goed zelf te onderhouden. Dit geldt zowel voor de sedumdaken als voor de daktuinen. Het onderhoud van een daktuin verschilt niet van een reguliere tuin, afhankelijk van de begroeiing.

Dit geldt ook voor een sedumdak of een combinatie hiervan. Voor het onderhoud van deze extensieve groene daken geldt voornamelijk:
• 2 tot 3 maal per jaar de ongewenste aan groei verwijderen.
• 2 tot 3 maal per jaar bemesten.

Het onderhoudt van een groene gevel is intensiever en bestaat onder andere uit:
• Systeem en planten check.
• Eventueel aanpassen irrigatie naar behoefte van de wand.
• Snoeien van planten om ze mooi te houden.
• Bijvullen plantenvoeding.
• Vervangen van slechte planten wanneer nodig.
• Controleren en schoonmaken hemelwater afvoeren.

Het onderhoud van een groene gevel vergt dus enige aandacht. Ons advies is ook deze middels een servicecontract te onderhouden.

Tijdens een oriënterend gesprek kunnen wij u hierover inlichten. Ook na de aanleg krijgt u hierover passend advies en staan wij altijd open voor een persoonlijk informerend gesprek.

Natuurlijk is het ook mogelijk om het onderhoud uit te besteden. Middels een servicecontract op maat kunnen wij uw groene dak onderhouden.

Maak van uw bedrijfspand
een duurzaam visitekaartje